Home

  • Aktuell

  • Aktuell

    Norbert Kricke at FIAC Hors les Murs
    20 October - 24 October, 2021
    Jardin des Tuileries

Publikationen

Thomas Rentmeister. Objects. Food. Rooms

Thomas Rentmeister
Kunstmuseum Bonn, 2011

Mit Texten von Stephan Berg, Hannes Böhringer, Amy Barrett-Lennard, Leigh Robb, Christoph Schreier
deutsch / englisch
168 Seiten, zahlr. farb. Abbildungen

978-3-8321-9396-6
39,95 EUR

Abbildung

rentmeister2011.jpg